צילום סטילס- מתקדמים

סמסטרשנתי
שני 10:30 - 12:00
מרצה: 
נקודות זכות: 
1.5
מס' קורס: 
64866
מיועד לשנים: 
ג'
השיעור מיועד לסטודנטים שלמדו עם עמית את השיעור הראשון בצילום.