כיתת קול ומקהלה - מירב בן דוד

סמסטרשנתי
רביעי 9:00 - 12:30
מרצה: 
נקודות זכות: 
2.0
מס' קורס: 
64786
מיועד לשנים: 
ב'ג'ד'
הקורס יכלול עבודה קולית, יחידנית וקבוצתית, בכמה מישורים: תרגול ייחודי עפ"י הדרך לגילוי הקול, קשב ומודעות לצליל. העמקה לתוך סגנונות שירה ממסורות, שפות והפקות קול שונות. אלתור בקול ובתנועה ועבודה על רפרטואר באינטרפרטציות שונות בשירה יחידנית ובתוך עבודת המקהלה.