המופע המודרני - ניר שאולוף

סמסטרשנתי
ראשון 15:30 - 17:00
מרצה: 
נקודות זכות: 
1.5
מס' קורס: 
63530
מיועד לשנים: 
א'
בשיעור נדון במגמות הסגנוניות המרכזיות באמנות המופע מסוף המאה התשע-עשרה ועד לימינו, התייחסות להקשרן ההיסטורי-תרבותי. בין היתר, נעמוד על כמה מהשאלות המרכזיות המעסיקות את אמנות המופע במימד הרעיוני והמעשי, בעידן המודרני והפוסט-מודרני. במהלך השנה יתבקשו התלמידים להגיש מטלות עיוניות ומעשיות בנושאים שבהם נעסוק. הגשת המטלות ונוכחות רציפה בשיעור הן תנאי להשלמת החובות בקורס.