גופים במרחב ובזמן: מבוא עיוני לתנועה עכשווית במחול (קורס המשך - שנה ב')

סמסטרא'
חמישי 10:00 - 13:00
מרצה: 
נקודות זכות: 
2.0
מס' קורס: 
63451
מיועד לשנים: 
ב'
הגוף הרוקד במחול בן-זמננו הוא עכשווי בצורתו, באיכויותיו ובתנועתו. לאורך הקורס נתקדם כרונולוגית מראשית המחול האמנותי בתרבות המערב בסמסטר ועד לגילויים עכשוויים במחול כיום, שהתגבשו מתוך תהליכי בחינה, פירוק וגיבוש מחדש של שפת המחול החל מהמחצית השנייה של המאה העשרים ועד ימינו. במסגרת זו נבחן את התהוותם של מודלים גופניים שונים: הגוף המתורבת (בלט חצרוני), הגוף האוורירי (בלט רומנטי וקלאסי), הגוף ה-'טבעי' (חלוצות המחול המודרני), הגוף האקספרסיבי (מחול ההבעה הגרמני והמחול המודרני האמריקאי), הגוף הבלטי (בלט מופשט, ניאו-קלאסי ועכשווי), הגוף הרגיל/היומיומי (מחול פוסט-מודרני), הגוף כתוכן (תיאטרון-המחול של פינה באוש) וגוף ללא שמות תואר נלווים (מחול עכשווי וקונספטואלי). מהלך היסטורי, רעיוני ואסתטי זה יתמקד במספר נושאי ציר: זהות תרבותית וייצוגי מגדר במחול; נרטיב, אידיאולוגיה וה-'מבט' של היוצר; מקומו של היחיד וייצוגי הקהילה ביצירות מחול; יחסי גומלין בין המחול לאמנויות אחרות; פוליטיקה של הגוף ו-"אחרות" (otherness); שינויי פרדיגמות כוריאוגרפיות ועוד.