דרכי ייצוג ואופני קריאה - ציפי ויצמן

סמסטרשנתי
שלישי 13:30 - 15:30
מרצה: 
נקודות זכות: 
2.0
מס' קורס: 
63378
מיועד לשנים: 
א'
ייצוגה של הדמות האנושית יהווה מפתח להבנת התחביר החזותי בהקשריו התרבותיים, הרעיוניים והצורניים. מתוך העמידה על השניות הבסיסית באמנות החזותית בין הכרה לראייה , נבחן את אופני הראייה בתולדות האמנות כהתבוננות מאורגנת שהינה חלק מהשקפת עולם כללית ומכשיר לעיצוב תודעה . לאורך הקורס נתמקד ,בין השאר , בגוף, טקסט וחלל באמנות העולם המיתופאי והעולם הקלאסי ב גלגוליהם של מוטיבים ונושאים קלאסיים לתוך העולם הנוצרי עד הבארוק תוך התייחסות להקשרים עכשוויים.