מרחב בוקר - עם מיכל הרדה

סמסטרשנתי
שלישי 9:00 - 9:50
מרצה: 
נקודות זכות: 
1.0
מס' קורס: 
63372
מיועד לשנים: 
א'ב'ג'ד'
חימום רך והדרגתי, מלווה בהתבוננות במצב הגוף, מצב הרוח ובנשימה. העמקה בתנוחות היוגה, תרגול זורם בתנועה והרפיה.