יותר דימויים פחות דיבורים- סטודיו אמנות פלסטית -בחירה לשנים ב' ג'

סמסטרשנתי
ראשון 9:00 - 12:00
מרצה: 
נקודות זכות: 
3.0
מס' קורס: 
63360
מיועד לשנים: 
ב'ג'
יותר דימויים פחות דיבורים- סטודיו אמנות פלסטית הקורס יעסוק בהפיכתו של המדיום המצולם (וידאו) לאובייקט פלסטי. במהלך הקורס נתמקד באפשרויות השונות של הקרנה, אובייקט ועיצוב חלל. ההשתתפות בקורס מחייבת צילום, עריכה ויצירה פלסטית.