מנחם גולדנברג

קורסים:

עיקר עבודתו קשורה למה שאפשר לכנות ה-'פילוסופיה של האנושי' (מחשבה טראנסצנדנטלית) ולפעולת המחשבה ומוצריה (בפילוסופיה ובאמנות). כיום עובד על האנלוגיה שבין 'שבע האמנויות החופשיות' (סכולסטיקה) ו-'שבעת החטאים'.  

אצר חמש תערוכות: so-realism, שיטה, נסיגת ונוס, להוסיף חטא על פשע, יד שמאל - מדורי השטן ויצירת האמנות.   

לימודים: אוניברסיטת תל-אביב, University of Essex

פילוסוף ומרצה. נשוי ואב לשניים. 

אירועים וחדשות

אירוע מורה

ביטול שיעור (8.11.15)

7/11 20:30

מחר, לא התקיימו שיעורים. המשך >

אירוע מורה

ביטול שיעור (8.11.15)

7/11 20:30

מחר לא יתקיים השיעור, מפאת מחלה.המשך >