כנסים קודמים

פרפורמנס:05 - רגע מכונן

לתכניה ורכישת כרטיסים

רגע מכונן הוא אירוע מחולל שינוי, המעצב מחדש תודעה ודרכי פעולה, סביבה וגופים. זהו רגע ההתפרצות של מעשה האמנות או של אמנות המעשה.

זהו אירוע שבו רגעים של שינוי... קראו עוד

פרפורמנס 0:4

פדגוגיה

תכניה פרפורמנס 0:4

מה בין פרפורמנס לפדגוגיה? מה פרפורמטיבי באמנות החינוך? איך ומה פרפורמנס מלמד? באילו אופנים פרפורמנס אמנותי הוא צורה של ידע ושיח –... קראו עוד

פרפורמנס 0:3

כוחות-על

תכניה פרפורמנס 0:3

פרפורמנס 0:3 עוסק בכוחות-על, בבדיקה האמנותית והפרפורמטיבית של מה שמעבר, של הנסתר שלמעשה נטמע במערך הכוחות הקיים... קראו עוד

פרפורמנס 0:2

הכנס פרפורמנס 0:2, השני במספר, עוסק במושג השניות – בפעולות של שחזור, בחידוש של אירועים שהתרחשו וביצירה מחודשת של מופעים. ההתבוננות והעשייה בכנס מכוונות להצגה-מחדש ולהחייאה... קראו עוד

פרפורמנס 0:1

פרפורמנס 0:1 מתעסק בנושא מעורבויות: פרפורמנס בין הפרטי והציבורי. בשנה בה המעורבות האישית והחברתית עומדת במרכז הדיון הישראלי והעולמי, מיטשטשים הגבולות בין פעולות אישיות למחוות... קראו עוד