מרתון 2019

13.6.19 | 18:30

מרתון 2019

עבודות סטודנטים שנים ב' ו ג'

13-19/6/2019

לתוכנית המרתון