חדשות ואירועים

כנס פרפורמנס 0:7

7/10 17:00

כנס פרפורמנס 0:7

אוקטובר 2018

 המשך >

פינאלה 2018

12/7 18:30

פינאלה 2018

עבודות גמר שנה ד'

12-18.7.18

לתוכנית הפינאלההמשך >

מרתון 2018

14/6 18:30

מרתון 2018

עבודות סטודנטים שנים ב' ו ג'

14-20.6.18

לתוכנית המרתוןהמשך >

יום פתוח

7/3 16:00

יום פתוח בחזותי 7.3.18המשך >