חדשות ואירועים

כנס פרפורמנס 0:7

7/10 17:00

כנס פרפורמנס 0:7

אוקטובר 2018

 המשך >

פינאלה 2019

11/7 18:30

פינאלה 2019

עבודות גמר שנה ד'

11-17.7.19

לתוכנית הפינאלההמשך >

מרתון 2019

13/6 18:30

מרתון 2019

עבודות סטודנטים שנים ב' ו ג'

13-19/6/2019

לתוכנית המרתוןהמשך >

יום פתוח

7/3 16:00

יום פתוח בחזותי 7.3.18המשך >