ארגז כלים- הכשרות מקצועיות לשנה א' בסדנא- מורים אורחים

סמסטרשנתי
רביעי 17:00 - 21:00
מרצה: 
נקודות זכות: 
2.0
מס' קורס: 
63536
מיועד לשנים: 
א'
הכשרות מקצועיות לשנה א'