כתיבה

סמסטרשנתי
שני 13:00 - 16:00
מרצה: 
נקודות זכות: 
3.0
מס' קורס: 
63460
מיועד לשנים: 
ג'
כתיבה מטרת הקורס: הקניית מיומנויות כתיבה; פיתוח היכולת להבין טקסט על רבדיו השונים; פיתוח כלים לכתיבה לתיאטרון; תרגול כתיבה מסוגים שונים הנאמר מול הלא-נאמר טקסט ומקצב הכוח המטאפיסי של הפונטיקה טקסט כפעולה המילה המאגית שירה אפית שיר לירית דמות ודיבור כתיבת דרמה