מרחב בוקר יוגה - עם מיכל הרדה

סמסטרשנתי
חמישי 9:00 - 9:50
מרצה: 
נקודות זכות: 
1.0
מס' קורס: 
63457
מיועד לשנים: 
א'ב'ג'ד'
מרחב בוקר - עם מיכל הרדה