הסטודיו הבינתחומי

סמסטרשנתי
רביעי 17:00 - 20:00
מרצה: 
נקודות זכות: 
3.0
מס' קורס: 
63439
מיועד לשנים: 
ג'
הסטודיו הבינתחומי הוא מקום מפגש והגשות לתלמידי שנה ג׳. מטרת הסטודיו היא להתניע וללוות את תהליכי היצירה של פרויקטים בין תחומיים שאינם נופלים בהכרח לקטגוריה מדיומאלית כזאת או אחרת. הסטודיו ילווה את העבודות משלב הניסיונות הראשוניים ועד לשלב הסופי של ההפקה. בחלק הראשון נערוך כמה תרגילים לחימום עם דגש של תפיסה מחקרית וניסיונית. לאחר מכן כל תלמיד/ה ייזום פרויקט אותו הוא מתכוון לחקור ולפתח. שלב אחר שלב, בתהליך של ניסוי ותהייה, נעמיק ונשכלל כל פרויקט וניגע בשאלות בסיסיות של זמן, צורה ומשמעות.