פרויקט אמנות פלסטית - יובל רימון

סמסטרשנתי
רביעי 9:00 - 12:30
מרצה: 
נקודות זכות: 
3.0
מס' קורס: 
63436
מיועד לשנים: 
ב'ג'ד'
פרוייקט אמנות פלסטית - יובל רימון