בין מחול לכוריאוגרפיה - מרצה תמי לייבוביץ

סמסטרשנתי
רביעי 9:00 - 12:00
מרצה: 
נקודות זכות: 
3.0
מס' קורס: 
63412
מיועד לשנים: 
א'
בין מחול לכוריאוגרפיה תמי לייבוביץ – שנתי 3 ש"ש (3 נ"ז) לאורך הקורס נרכיב ונחלק את היסודות המגדירים את תנועתנו. נתמקד בתנועה הנובעת מהשלד, אשר יש בה משקל והיא מתמסרת לגרביטציה. נעבוד עם מצבים שונים שגוף יודע להיות בהם- פיזי, קול, דימוי. נתהלך כיחידים וכקבוצה בשדה למידה שהמושגים הבסיסיים שלו הם צורה, זמן ומרחב.