אומנות עכשווית ומבט לאחור

סמסטרא'
שני 16:00 - 18:00
מרצה: 
נקודות זכות: 
2.0
מס' קורס: 
63409
מיועד לשנים: 
ד'
הקורס יתמקד במהלכי האמנות מסוף המאה העשרים, תערוכות בולטות ואירועי אמנות עכשוויים. בחירת האמנים, העבודות וכיו"ב תענה לשאלות ותהיות הסטודנטים , צירו ינוע בין רפרטים של הסטודנטים , ופתיחת חלונות קישור לפרקים מתולדות האמנות.