מסעות לסביבה מיידית - לאה מאואס

סמסטרשנתי
שלישי 10:00 - 13:00
מרצה: 
נקודות זכות: 
3.0
מס' קורס: 
63403
מיועד לשנים: 
ג'ד'
סמינר עם קבוצת סלה-מנקה, אמנים ומרצים אורחים. במסגרת הסמינר אנו נעסוק בהכרות עם אמנים, קבוצות ודמויות העוסקות בפיתוח של פרויקטים אמנותיים מחוץ למרחבים המקובלים לתצוגת אמנות. נצא למרחב הציבורי, נתערב בו, נפעל בו, ננסה למתוח את הגבולות של עצמנו, של בית הספר ושל התחום בו אנו עוסקים. במקביל נקרא טקסטים, נפגוש אמנים ודמויות שיאירו באור אחר את הנושאים בהם נעסוק בקורס, וננסה לאתגר את עצמנו תוך התייחסות בתרגילים השונים למציאות החברתית, הפוליטית , הכלכלית או המרחבית בה התרגילים מתקיימים. זהו מסע בעיר בה אנו חיים ופועלים כרגע.