פרפורמנס: היסטוריה ותיאוריה - עתליה ישראלי - נבו

סמסטרשנתי
שלישי 17:00 - 18:30
מרצה: 
נקודות זכות: 
1.5
מס' קורס: 
63387
מיועד לשנים: 
ב'
תיאור כללי במחצית השנייה של המאה ה-20 התרחש "מפנה פרפורמטיבי" באמנות ובחשיבה אודותיה. במרכזו הופעתו של המופע כאירוע אמנות בפני עצמו, שבו היבטי הביצוע הם העיקר האמנותי ומושא ההתייחסות המרכזי, תוך טשטוש גבולות מדיומליים, כמו גם הגבול בין האמנות והחיים, המופיע והצופה. בשיעור נדון בהיבטים רעיוניים ומעשיים - תרבותיים, כלכליים, פוליטיים ופילוסופיים - אשר מעצבים את פניה של תופעה זו באמצעות קריאה בטקסטים וכן באמצעות היכרות עם יצירותיהם של אמני מופע בולטים.