הפקה- 3 נקודות זכות

סמסטרשנתי
8:00 - 9:00
מרצה: 
נקודות זכות: 
3.0
מס' קורס: 
59274
מיועד לשנים: 
א'ב'ג'ד'
הפקה- 3 נקודות זכות - כנס פרפורמנס, מפיק/ה טכני, בר במרתון ופינאלה.