הפקה- 5 נקודות זכות

סמסטרשנתי
8:00 - 9:00
מרצה: 
נקודות זכות: 
5.0
מס' קורס: 
59271
מיועד לשנים: 
א'ב'ג'ד'
הפקה- 5 נקודות זכות לסטודנטים על הפקות: הגשות פנימיות, כנס פרפורמנס, הפקת מרתון ופינאלה.