נקודות הפקה מרתון - שנים ב', ג' - 5 נקודות

סמסטרשנתי
8:00 - 9:00
מרצה: 
נקודות זכות: 
5.0
מס' קורס: 
59268
מיועד לשנים: 
ב'ג'
נקודות הפקה מרתון - שנים ב', ג' - 5 נקודות