ארגז כלים- כרמל בר

סמסטרשנתי
שני 16:30 - 20:30
מרצה: 
נקודות זכות: 
0.0
מס' קורס: 
52567
מיועד לשנים: 
א'ב'ג'ד'
כרמל בר תימצא בסדנא בימים שני בין השעות 16:30-20:30 ושלישי בין השעות 17:30-21:30