מרחב בוקר -בשיחה עם פלדנקריז עם שלי פלמון

סמסטרשנתי
חמישי 9:00 - 9:50
מרצה: 
נקודות זכות: 
1.0
מס' קורס: 
51564
מיועד לשנים: 
א'ב'ג'ד'
מרחב בוקר - בשיחה עם פלדנקריז עם שלי פלמון במהלך שנות עבודתי כרקדנית וככוראוגרפית גיליתי אוצרות רבים שהתאפשרו לי דרך האימון בפלדנקריז, זוהי שיחה שאני עוד לומדת אותה, בין סדרות של תנועות, פעולות של משה פלדנקריז, לתובנות ולדברים שאני נדרשת אליהם, בתנועה, ברגש, בתודעה. במרחב הזה של יום חמישי בשבוע, אני מזמינה אתכם למה שאני מרגישה ככיוון כלים לקראת יום עבודה.