התמקמות: אתר המופע ומחשבת המרחב

סמסטרא'
שני 11:00 - 21:00
מרצה: 
נקודות זכות: 
1.5
מס' קורס: 
51554
מיועד לשנים: 
ב'ג'ד'
הסדנה העיונית-יישומית התמקמות: אתר המופע ומחשבת המרחב היא מסע בן יומיים בדרך לכל מקום. הסדנה תכלול התמקמות מושגית ומודגמת במחשבת המרחב, דיון בפרקטיקות של התמקמות ובמופעים נבחרים והגשות מעשיות לעת לילה. המושגים שנדון בהם כוללים, למשל, את השאלות מה ההבדל בין מרחב למקום, מהן התפיסות השונות של סייט-ספסיפיק (האם יש חלל שאינו ספציפי?), מהי הטרוטופיה, מהי מנמוגרפיה ומה זוכר אתר, ומדוע נוף הוא מדיום פוליטי. הפרקטיקות שבהן נעסוק מתממשות במופעים המגיבים למיקומים מוסדיים, מופעים שמתקיימים במרחב ציבורי (מרחב ציבורי וספרה ציבורית זה אותו הדבר?) ובמיקומים ביתיים. "מלידתנו ועד מותנו, איזו כמות של מרחב יכול מבטנו לקוות לסרוק? על כמה סנטימטרים רבועים של כוכב הלכת ארץ ידרכו סוליות נעלינו?" (פרק, חלל וכו'). תתקיים בתאריכים: 8 באוקטובר 2018: 11:00-21:00 בבית הספר 9 באוקטובר 2018: 12:00-22:00 בבית הספר