משחק - כיתת המשך

סמסטרשנתי
חמישי 14:00 - 17:00
מרצה: 
נקודות זכות: 
3.0
מס' קורס: 
51545
מיועד לשנים: 
ב'ג'
שעור שמפתח את הנושאים שהתעסקנו בהם בשנה א', מתוך רצון להעמיק ולשכלל את עבודת השחקן. אימון בטכניקות להבעה רגשית, בהבנת טקסים, ובהתייחסות לסוגים שונים של פעולות, ועבודה על דמויות. כיתת ההמשך תכלול עבודה על טקסטים וגם תרגילים של משחק מול מצלמה. המצלמה, בשונה מהבמה, דורשת סוג ריכוז אחר של משחק- מינימליסטי, פנימי. השעור ברובו יתמקד במשחק בימתי, כאשר התרגילים המצולמים יספקו הצצה לסוג מעט שונה של משחק, ברובד שאולי אינו מתקיים על הבמה, ובצורה שתבחן את ההבדל בין משחק בימתי למשחק מול מצלמה.