קול - המשך

סמסטרא'
רביעי 17:30 - 19:30
מרצה: 
נקודות זכות: 
2.0
מס' קורס: 
51524
מיועד לשנים: 
ג'ד'
עבודה קבוצתית בהמשך ובהתאם לנעשה בשנה הקודמת.