מרחב בוקר - עם איריס ארז

סמסטרשנתי
שלישי 9:00 - 9:50
מרצה: 
נקודות זכות: 
1.0
מס' קורס: 
51447
מיועד לשנים: 
א'ב'ג'ד'
מרחב בוקר עם איריס ארז במפגש בוקר נתנסה בתנועה אותנטית- תרגול שמאפשר לחוות ולאמן את חוויית הנוכחות והצפיה כאחד ובתוך כך נתנסה במודוסים השונים של TO MOVE ו TO BE MOVED. התנסות שנתית וארוכה במרחב הזה תאפשר מגע עם הלא מודע היצירתי של כל אחד/ת ותאפשר פתיחה מרוכזת ליום מפרך.