מרחב בוקר - עם רות וידר מגן- סמסטר א'

סמסטרא'
שני 9:00 - 9:50
מרצה: 
נקודות זכות: 
1.0
מס' קורס: 
51420
מיועד לשנים: 
א'ב'ג'ד'
מרחב בוקר - עם רות וידר מגן היבט רך של בוקר על החיות שבנשימה בקול ובגוף.