סמינר "העידן האסתטי"

סמסטרשנתי
ראשון 13:30 - 15:00
מרצה: 
נקודות זכות: 
1.5
מס' קורס: 
51414
מיועד לשנים: 
ג'
הסמינר "על העידן האסתטי" מבקש לתחום תקופה ולעמוד על המחשבה הפילוסופית שמאפיינת אותו. הסמינר יהווה מעין 'מבוא למחשבה עכשווית', תוך שימת דגש על המחשבה הביקורתית אשר צומחת מתוך תחושת משבר, ואשר שמה לה למטרה לאפשר שוב את פעולת המחשבה. הוגים מרכזיים בהם יעסוק הסמינר: עימנואל קאנט, פרידריך שלינג, פרידריך ניטשה, מרטין היידיגר, וולטר בנימין, ז'אן פול סארטר, ז'אן בודריאר.