סטודיו אומנות פלסטית

סמסטרא'
ראשון 18:00 - 21:00
מרצה: 
נקודות זכות: 
2.0
מס' קורס: 
51411
מיועד לשנים: 
ב'ג'
יעל פרנק אמנות פלסטית שנה ב' וג' סמסטר א' במהלך הסמסטר נתמקד בחומרים ואובייקטים פרפורמטיביים. נתמקד באופן שבו חומרים או אוביקטים דוממים מבצעים הופעה בעצם היותם. נבחן אופנים שונים שבהם ניתן להשתמש או להטעין חומרים במשמעויות טקסטואליות, פואטיות, נארטיבות או פוליטיות. הסמסטר מורכב ממטלות שבועיות, הרצאות והגשות בפורמט קבוצתי.