קורס נסיון

סמסטרא'
שני 8:00 - 9:00
מרצה: 
נקודות זכות: 
2.0
מס' קורס: 
2976
מיועד לשנים: 
א'
טקסט בעברית