תנועה - פעולה

סמסטרשנתי
ראשון 9:00 - 12:00
ראשון 9:00 - 12:00
מרצה: 
נקודות זכות: 
3.0
מס' קורס: 
2793
מיועד לשנים: 
א'
שיעור המבוסס על החיבור בין פעולות היומיום להרגשת הדופק והנוכחות של הגוף. נעבוד מתוך היסודות התנועתיים הנמצאים בתשתית התנועה היומיומית ובתשתית התנועה האחרת, (זו שיוצאת מההכרחי). שיעור הכולל עבודה פיזית- גופנית יחד עם הרחבת המודעות אל השפה התנועתית האישית.