תאורת במה

סמסטרב'
חמישי 18:00 - 22:00
מרצה: 
נקודות זכות: 
2.5
מס' קורס: 
2682
מיועד לשנים: 
ב'ג'
תפיסת האור כאלמנט ויזואלי וכגורם להשפעה רגשית, עם דוגמאות מעבודות תיאטרון ומחול, קולנוע, ציור וצילום. בשעורים העיוניים נחקור את המטרות של עיצוב תאורת במה, ומושגים בסיסיים כמו אור מניע ואור מונע. בצד הטכני נלמד את יסודות החשמל ובטיחות בעבודה עם חשמל, את המערכות האופטיות של פנסי במה השונים וכמו כן אלו מטרות משמש כל סוג פנס. בשעורים המעשיים נפתח רגישות לאלמנט הקומפוזיציה על הבמה, שהיא המקשרת בין אור, צל וצבע. כמו כן נלמד על ארגון האור, המשתנים הנשלטים של האור, ותורת הצבע; כל זה תוך תרגילים בהקמת מערכת תאורה על הבמה כולל תליית פנסים, חיבור דימרים וכיוונים. במידת האפשר נלמד על טכנולוגיות חדשות- פנסים "חכמים" וגופי לדים. כמו כן נלמד תכנות מחשב התאורה, בניית קיוים, טיימינג ואפקטים.