פעולה - אמנות - פעולה

סמסטרב'
שלישי 12:30 - 15:30
מרצה: 
נקודות זכות: 
3.0
מס' קורס: 
2679
מיועד לשנים: 
ג'ד'
במהלך הקורס אנסה לברר עם המשתתפים את מקומה, תפקידה ותפקודה של הפעולה החיה ביצירת אמנות ואת מקומה, תפקידה ותפקודה של יצירת אמנות כפעולה חיה. נבדוק מהו הקשר (אם הוא קיים) בין אמנות וחיים, ונבדוק גם את הרלוונטיות של השאלה. נעמוד על ההבדלים, אם קיימים, בין הצגה, ייצוג, דימוי וכד' לבין פעולה לשמה. נחפש נקודות מוצא ומניעים שונים לפעולה (פעולה פונקציונאלית כחלק מתהליך היצירה, פעולה הנובעת ממצב או יוצרת אותו, פעולה במרחב פרטי או ציבורי, פעולה אישית, אינטימית, פרטית או ציבורית), נבדוק אופני פעולות, מורכבותן פשטותן, הפשטתן ומידת הקונקרטיות שלהן. נעבוד על כלים שעשויים להיות לעזר ליוצרים המעוניינים להרחיב טריטוריות היצירה מחוץ לקונבנציות הקיימות.