המופע הרפלקסיבי

סמסטרב'
חמישי 9:00 - 10:30
מרצה: 
נקודות זכות: 
1.5
מס' קורס: 
2676
מיועד לשנים: 
ג'ד'
הקורס נועד לשנה ג' ולפינאליסטים שטרם למדו איתי את הנושא בלבד. הקורס מציע התבוננות בתופעה מרכזית ורבת פנים: נטייתו של מעשה האמנות להתבונן בעצמו. להתבונן במדיום, במדיומים אחרים, בהיבטיה האסתטיים והמוסדיים של היצירה, ברעיונות מוכללים של מופע ואמנות, באני-היוצר. התבוננות זו היא מופע רפלקסיבי, היא פעולה נרקסיסטית, היא מה שאפשר להגדיר כמטא-שפה, ועוד. במובן בסיסי, מדובר בפרקטיקות מסוימות של ספרות ואמנויות חזותיות, כמו תיאטרון בתוך קולנוע. במובן רחב, מדובר בממד המצוי בכל גילוי אמנותי ובשיח מורכב. בקורס נעסוק בדוגמאות שונות ובשאלות מרכזיות שמלוות את התופעה. ביניהן: הקשר בין מיתוס נרקיס למופע הרפלקסיבי, שייכותה של התופעה לתקופות שונות וערכיה הרעיוניים.