קול - מתקדמים

סמסטרשנתי
חמישי 14:30 - 16:30
מרצה: 
נקודות זכות: 
2.5
מס' קורס: 
2561
מיועד לשנים: 
ב'ג'ד'
מיועד רק לתלמידים שהשתתפו בקורס למתחילים. עבודה קבוצתית בהמשך ובהתאם לנעשה בשנה הקודמת.