נקודות זכות מרתון - 5 נקודות זכות

סמסטרשנתי
חמישי 16:00 - 22:00
מרצה: 
נקודות זכות: 
5.0
מס' קורס: 
19620
מיועד לשנים: 
ב'ג'