נקודות הפקה 4

סמסטרשנתי
חמישי 18:00 - 12:00
מרצה: 
נקודות זכות: 
3.0
מס' קורס: 
19614
מיועד לשנים: 
א'ב'ג'ד'