כתיבה

סמסטרשנתי
רביעי 16:30 - 19:30
מרצה: 
נקודות זכות: 
3.0
מס' קורס: 
10277
מיועד לשנים: 
ג'ד'
כתיבה מטרת הקורס: הקניית מיומנויות כתיבה; פיתוח היכולת להבין טקסט על רבדיו השונים; פיתוח כלים לכתיבה לתיאטרון; תרגול כתיבה מסוגים שונים הנאמר מול הלא-נאמר טקסט ומקצב הכוח המטאפיסי של הפונטיקה טקסט כפעולה המילה המאגית שירה אפית שיר לירית דמות ודיבור כתיבת דרמה