במה

סמסטרשנתי
רביעי 13:00 - 16:00
מרצה: 
נקודות זכות: 
3.0
מס' קורס: 
10218
מיועד לשנים: 
א'
במה מטרת הקורס: העמקת ההבנה של יסודות המעשה הבימתי חלל (ממשי; מדומיין) זמן (זמן עלילה – הווה ביצועי – נצח אידאי) פעולה (פעולה בימתית; פעולה טקסית) במה (יחסי קהל-שחקן; הבמה כמקדש; כתא אבולוציוני) כוונה (המבצע כתחנת ממסר עבור הקהל) מבצע (שחקן; דמות; שאמאן; שגריר) טקסט (בדגש על טקסט כפעולה בימתית) דרמה (ואפשרויות תרגומה לשפה בימתית) החוויה הרב-חושית (על תאטרון סינסטתי) תפקידי התאטרון (זיכוך נפשי / תיקון חברתי / זיקה מטאפיסית)