הנהלת העמותה

חברי הועד המנהל

און אורלי
גלפנד סיגלית
דניאלי דני
יוחנן צביקה
סדן ירון - יו"ר
רונאל איתן

חברי ועדת ביקורת

וינגרטיין משה- יו"ר

נאור אריק

חברי האסיפה הכללית

און אורלי
גלפנד סיגלית
דניאלי דני
יוחנן צביקה
סדן ירון - יו"ר
רונאל איתן

---------------------------------------------------

חשבת: אמירה אפרת
משרד רו"ח: מירי יוסקוביץ'-סומך חייקין
ייעוץ משפטי: אופיר טל גלעד שר ושות', עורכי דין

ע"ר: 58-035-2482 ירושלים

כתובת בית הספר: יד חרוצים 4 תלפיות  קומה 4  ת"ד 53427 ירושלים 91531