הנהלת העמותה

חברי הועד המנהל

ירון סדן - יו"ר

צביקה יוחנן

אורלי און

סיגלית גלפנד

דני דניאלי

 

חברי ועדת ביקורת

משה וינגרטיין - יו"ר

אריק נאור

 

חברי האסיפה הכללית

ירון סדן

צביקה יוחנן

אורלי און

סיגלית גלפנד

איתן רונאל 

דני דניאלי

---------------------------------------------------

חשבת: אמירה אפרת
משרד רו"ח: מירי יוסקוביץ'-סומך חייקין
ייעוץ משפטי: אופיר טל גלעד שר ושות', עורכי דין

ע"ר: 58-035-2482 ירושלים

כתובת בית הספר: יד חרוצים 4 תלפיות  קומה 4  ת"ד 53427 ירושלים 91531