תשע"ד

שנה לועזית: 
13 עד 14
מצב השנה: 

גוף - עבודה

גוף- עבודה הינו קורס שנתי המבקש לגעת דרך ההתנסות הפיזית בשאלות של גוף/נוכחות, ולחשוף תפיסות מגוונות המתקיימות במתחים בין תנועה- פעולה- עבודה- מיומנות- פוליטיזציה וכו'. מטרת הקורס הינה לאפשר...המשך >

תנועה - פעולה

שיעור המבוסס על החיבור בין פעולות היומיום להרגשת הדופק והנוכחות של הגוף. נעבוד מתוך היסודות התנועתיים הנמצאים בתשתית התנועה היומיומית ובתשתית התנועה האחרת, (זו שיוצאת מההכרחי). שיעור הכולל עבודה...המשך >

יסודות האנימציה

במסגרת הקורס נכיר ונתרגל מושגי יסוד באנימציה, ונלמד את הכלים הבסיסיים הדרושים ליצירת אנימציה. נתנסה בטכניקות שונות של אנימציית סטופ מושן, נדבר על האנימציה ככלי למחקר של תנועה, על האפשרויות...המשך >

תאורת במה

תפיסת האור כאלמנט ויזואלי וכגורם להשפעה רגשית, עם דוגמאות מעבודות תיאטרון ומחול, קולנוע, ציור וצילום. בשעורים העיוניים נחקור את המטרות של עיצוב תאורת במה, ומושגים בסיסיים כמו אור מניע ואור מונע. בצד...המשך >

פעולה - אמנות - פעולה

במהלך הקורס אנסה לברר עם המשתתפים את מקומה, תפקידה ותפקודה של הפעולה החיה ביצירת אמנות ואת מקומה, תפקידה ותפקודה של יצירת אמנות כפעולה חיה. נבדוק מהו הקשר (אם הוא קיים) בין אמנות וחיים, ונבדוק גם את...המשך >

המופע הרפלקסיבי

הקורס נועד לשנה ג' ולפינאליסטים שטרם למדו איתי את הנושא בלבד. הקורס מציע התבוננות בתופעה מרכזית ורבת פנים: נטייתו של מעשה האמנות להתבונן בעצמו. להתבונן במדיום, במדיומים אחרים, בהיבטיה...המשך >

אומנות הריקוד במאה העשרים - קורס מתקדם

הקורס יציג ויבחן את הז'אנרים השונים שהתפתחו באומנות הריקוד לאורך המאה העשרים בזיקה ישירה לתפיסות חברתיות, תרבותיות ואומנותיות שעיצבו את פניה של תקופה זו. הקורס המתקדם יישען על הפרקטיקות ועולם...המשך >

בימוי

הקורס ילווה יצירות סטודנטים בתהליך, בעבודת סטודיו מעבדתית. נעסוק במבנה הסיטואציה הדרמטית ובפירוקה לגורמים. במהלכו נתרגל את עקרונות הפעולה הבימתית, עם ובלי טקסט. יינתן דגש על עבודת הבמאי עם המרכיבים...המשך >

קול - מתקדמים

מיועד רק לתלמידים שהשתתפו בקורס למתחילים. עבודה קבוצתית בהמשך ובהתאם לנעשה בשנה הקודמת. ...המשך >

סטודיו אמנות פלסטית - לא הכל הולך

הקורס מורכב מעבודה מעשית והרצאות בכיתה, מטרתו היא הכרה והבנה של עולם האמנות בו אנו פועלים ויצירת עמדה כלפיו, במהלך הקורס נכיר אמנים ממדיות שונות תוך דגש על אמנות פלסטית, אם יתאפשר נבקר במספר תערוכות...המשך >

עמודים