מורן דובשני

אמנית רב תחומית, יוצרת תיאטרון חזותי ופרפורמנס.

שותפה בקולקטיב "פנדורה" וב"אנסמבל 209” , בוגרת ביה"ס לתיאטרון חזותי

בעבודותיה מייצרת חיבורים אלטרנטיביים בין העולם האנושי לעולם החומרי-צורני.

ההתבוננות בזכרונות וסיטואציות והפיכתם לתבניות פעולה, אובייקטים ומשחקים בונה את מה שנהיה למופע. המופע עצמו מהווה סיטואציה אישית וחד פעמית המתקיימת עם הקהל בזמן אמת.

תהליכי היצירה של מורן מתבססים על התמקמות פעילה במרחב ספציפי – פיזי או רגשי, כך שהפעולה האמנותית למעשה מתקיימת כבר מתחילתו של תהליך היצירה.

 יצירותיה מציעות ביטויים חדשים למערכות יחסים שנעות בין מרחק, פרידה וניכור לאינטימיות נוקבת; ובוחנות את היחס ביניהם לבין חלל הפעולה.

עבודותיה נושקות למחוזות אוטוביוגרפיים וחברתיים כאחד ומעלות שאלות על שייכות וניתוק.

http://cargocollective.com/moranduvshani

Multi-disciplinary artist, creating visual theater and performance art;

Partner-member of Pandora Collective, and Ensemble 209, graduate of the School of Visual Theater;

In her works she creates alternative connections between the human and the material-formal world;

Observing memories and situations and turning them into action patterns, objects and games – these are the building blocks of the performance which, itself, constitutes a personal, one-time situation generated with the audience in real time;

Moran's creative processes are based on active placement in a specific space – physical or emotional – so that the artistic act already takes place from the very beginning of the creative process;

Her works offer new expressions of relationships moving among distance, separation and alienation to poignant intimacy, examining their relation to the space of the action;

http://cargocollective.com/moranduvshani

חזרות על הדרך הביתה/ מורו דובשני Rehearsing The Way Home/ Moran Duvshani