מאי אילון

XVIII

"הייתי רוצה לפסוע החוצה דרך דלת לבי ולהיות

מתחת לשמיים הגדולים." הייתי רוצה לפסוע החוצה

ולהיות בצד השני, ולהיות חלק מכל

 

מה שסובב אותי. הייתי רוצה להיות

בתוך בדידותם של הדברים ללא קול, בחברתה

האקראית של הרוח, להיות ללא משקל, ללא שם.

 

אבל לא לזמן רב, כי מאוד עצוב יהיה לי בלי 

הדברים שאני שומר בתוך לבי: ודי מהר

אני אחזור. אח! הלב הזה

 

שבתוכו אני ישן, שבתוכו שנתי גוברת, שבתוכו

אבלי כבד ומגושם, שבתוכו העלים נושרים,

שבתוכו הרחובות ארוכים, שבתוכו הלילה

 

חשוך, שבתוכו השמים גדולים, הלב הזה

שמספר לי בלחש על מה שלא יכול להימשך,

על המחול, המחול הפנימי ביותר.

 

- מארק סטרנד- 

(מתוך "מחסה חשוך" תרגום: עוזי וויל)