נעה אלרן

קצת טקסט עלי

אירועים וחדשות

אירוע בוגר

קול קורא

18/2 15:00

קול קורא לפרויקט יצירה ומחקר, ישראלי גרמני, בתחום אומניות המופע. 

תאריך אחרון להגשת מועמדות: 5.3.2015

www.performing-encounters.org...המשך >