אילת סטולר

קצת טקסט עלי

אירועים וחדשות

אירוע בוגר

"מאחורי הגדר", עיבוד למחזה מאת גורן אגמון עפ"י הסיפור של ביאליק

10/11 20:00

בית ציוני אמריקה, תל אביב - פרימיירה חגיגיתהמשך >

אירוע בוגר

"מאחורי הגדר", עיבוד למחזה מאת גורן אגמון עפ"י הסיפור של ביאליק

12/11 19:30

בית מזיא לתיאטרון, מסילת ישרים 18 ירושליםהמשך >

אירוע בוגר

"מאחורי הגדר", עיבוד למחזה מאת גורן אגמון עפ"י הסיפור של ביאליק

13/11 19:30

בית מזיא לתיאטרון, מסילת ישרים 18 ירושלים - פרימיירה חגיגית!!!!המשך >

אירוע בוגר

"מאחורי הגדר", עיבוד למחזה מאת גורן אגמון עפ"י הסיפור של ביאליק

18/11 19:30

בית מזיא לתיאטרון, מסילת ישרים 18 ירושליםהמשך >